KONTAKT

SIEDZIBA
(Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3)

Fundacja „Teatr Układ Formalny”
ulica Legnicka 65
54-206 Wrocław

 

BIURO TYMCZASOWE
(na wypadek wizyty uprasza się o umówienie telefoniczne)

Biuro Prezesa Zarządu
ulica kardynała Stefana Wyszyńskiego 117/3
50-307 Wrocław

tel.: +48 667 700 947
sekretariat@ukladformalny.pl


REZERWACJE I BILETY
rezerwacje@ukladformalny.pl


PROMOCJA
promocja@ukladformalny.pl


BIURO OBSŁUGI WIDZA
bow@ukladformalny.pl


TECHNIKA
technika@ukladformalny.pl

 

FACEBOOK
www.facebook.com/ukladformalny

 

YOUTUBE
www.youtube.com/channel/UCwQShm2yBrjCRyq8Brl-aUQ


INSTAGRAM
https://www.instagram.com/ukladformalny

 

WWW
www.ukladformalny.pl