O NAS

Statut

My o nas:

TEATR UKŁAD FORMALNY, powołany w ramach Fundacji, jest inicjatywą studentów i absolwentów Wrocławskich uczelni: Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego, Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zespół scementowała nie tylko wspólna praca przy szkolnych egzaminach, ale przede wszystkim przekonanie, że teatr może być realnym narzędziem zmiany. Jak w projekcie „#enterorestes”, który powstał w ramach Konkursu im. Jana Dormana zorganizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie i pod opieką Stowarzyszenia Artystów Bliski Wschód. W efekcie powstał spektakl dla widowni licealnej połączony z warsztatami, który w sezonie 2015/2016 został zagrany ponad 30-krotnie w liceach w całej Polsce. Właśnie po tej realizacji twórcy Układu postanowili powołać kolektyw, którego pierwsza premiera – „Matka Courage krzyczy” – została nagrodzona Tukanem OFF 37. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. W oryginalnej przestrzeni jednego z wrocławskich squatów powstał spektakl balansujący na granicy reportażu i teatralności budowanej m.in. poprzez użycie Polskiego Języka Migowego i dostosowanie inscenizacji do odbioru przez osoby głuche. Kolejna premiera: „Kosmetyka Wroga” została nagrodzona Grand Prix na XXIV Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Niezależnych PRO CONTRA w Szczecinie oraz dwie nagrody podczas XVIII Festiwalu Teatrów Niezależnych „GARDEROBA” w Białołęckim Ośrodku Kultury.

Niedługo po sformalizowaniu Układ Formalny przystąpił do projektu „Program podyplomowej samoformacji aktorskiej” realizowanego przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego we współpracy z PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filią we Wrocławiu. Celem Programu jest rozwijanie potencjału młodych artystów kończących szkołę teatralną oraz pomoc w znalezieniu pracy — przede wszystkim przez samodzielne kreowanie miejsc pracy ze szczególnym uwzględnieniem możliwości tworzenia własnych grup artystycznych oraz prowadzenia działań teatralnych w różnych przestrzeniach aktywności społecznych i edukacyjnych. W ramach projektu od października 2016 roku do dziś powstały cztery spektakle: „Wszyscy=bogowie we krwi” w reżyserii Grzegorza Grecasa, „Piotruś Pan?” w reżyserii zespołowej, „Traktat o Androidach: God hates Poland” w reżyserii Agnieszki Nasierowskiej i Grzegorza Grecasa, oraz „Koniec” w reżyserii Agnieszki Nasierowskiej.


Podstrony (1): STATUT