SIEDZIBA

(Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3)

Fundacja „Teatr Układ Formalny”

ulica Legnicka 65

54-206 Wrocław

BIURO TYMCZASOWE

(na wypadek wizyty uprasza się o umówienie telefoniczne)

Biuro Prezesa Zarządu

ulica kardynała Stefana Wyszyńskiego 117/3

50-307 Wrocław

tel.: +48 667 700 947

sekretariat@ukladformalny.pl

REZERWACJE I BILETY

rezerwacje@ukladformalny.pl

PROMOCJA

promocja@ukladformalny.pl

BIURO OBSŁUGI WIDZA

bow@ukladformalny.pl

TECHNIKA

technika@ukladformalny.pl