2019/2020

https://sites.google.com/a/ukladformalny.pl/teatr-uklad-formalny/projekty/cicho-tiho-1

2018/2019

2017/2018

Spólnota
W Stronę Słońca
#[+#@!? (słowo na G)

2016/2017

Wszyscy=bogowie we krwi
Piotruś Pan?
Traktat o Androidach: God hates Poland
Koniec

2015/2016

Matka Courage krzyczy
Kosmetyka Wroga